วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2554หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับงานวิจัยที่คุณกำลังทำ

เราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาด้วยทีมงานผู้ชำนาญ

**งานด่วน**งานเร่ง**งานแก้ไข**บางบท**ทุกบท**----------------------------------------------------

>>ระบุชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ<<


หรือโทร.089-4673969

---------------------------------------------------


สิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

  • ให้คำปรึกษา ตรวจเนื้อหาและโครงสร้างงานวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ is ปรับปรุง และแนะนำการแก้ไขงานวิจัยที่มีปัญหา
  • สืบค้นข้อมูลจาก ตำรา เว็บไซต์ ฐานข้อมูลวิชาการต่างๆ
  • เรียบเรียงเนื้อหางานวิจัย
  • ให้คำปรึกษาการออกแบบ แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์
  • คีย์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
  • วิเคราะห์/แปลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS 
  • วิเคราะห์และประมวลผลการสำรวจและวิจัยตลาด สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเพื่อปรับปรุงการบริหารงานและเพิ่มช่องทางการแข่งขันให้แก่บริษัทและองค์กรทางธุรกิจต่างๆ

------------------------------------------------------------

พิเศษ!!!!   


สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือผู้ที่มีงบประมาณจำกัด
เรายินดีให้คำปรึกษา  • เขียนแผนธุรกิจ (business plan) ทั้งภาคอุตสาหกรรมและการบริการ สำหรับผู้ทีมีงบประมาณจำกัด บทสรุปผู้บริหาร วิเคราะห์ภาพรวมทั้งอุตสาหกรรม วิเคราะห์การตลาด แผนการเงิน งบประมาณการลงทุน วิเคราะห์งบทางบัญชี ความสามารถในการทำกำไร การลดภาระความเสี่ยงในการลงทุน ศึกษาวางระบบขั้นตอนการทำงานด้วยระบบสมัยใหม่ เป็นต้น  สามารถทำเรื่องเพื่อกู้สำหรับนักลงทุนรายย่อย หรือผู้เริ่มต้นธุรกิจในวงเงินจำกัด สำรวจธุรกิจ และประเมินทางเลือกที่เหมาะสม  เพื่อยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารไม่จำกัดวงเงินสินเชื่อ 

  • เขียนแผนการตลาด (marketing plan)  รับวิเคราะห์งบลงทุน ปัจจัยความเสี่ยงทางการตลาด ช่องทางการจำหน่าย กลยุทธ์ทางการตลาด หรือการวิเคราะห์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ ให้มีความเหมาะสม และมีความครบถ้วน พยากรณ์ยอดขาย ศึกษาส่วนแบ่งทางการตลาด รับจ้างเขียนแผนการตลาด ราคาถูก สำรวจข้อมูลผู้บริโภค การสร้างข้อได่เปรียบเสียเปรียบ หรือการวิเคราะห์พื้นฐานทางการตลาดทุกชนิด แผนการตลาด อย่างมีชั้นเชิงหรือทำตัวอย่างแผนธุรกิจ(case study)


------------------------------------------------------เพราะเราเน้นคุณภาพควบคู่กับมิตรภาพ


^________^